Φόρτωση
   
Χαρακτηριστικό που παρέχει προϋπόθεση: (Δεν επιλέχθηκε τίποτα)
Χαρακτηριστικό το οποίο παρέχει προϋπόθεση: (Δεν επιλέχθηκε τίποτα)

Απόκρυψη μη συνδεδεμένων αντικειμένων
Σχέσεις προς εμφάνιση

Prospect™ 1.8.8

Από το Digital Innovation Lab του University of North Carolina, Chapel Hill.

Εύσημα:
Michael Newton: Μηχανικός λογισμικού και προγραμματιστής.
Breon Williams: Συνεισφορές CSS.
Kevin Jacoby: Διάφορες συνεισφορές.

Δείτε περισσότερα για το Prospect.

Τοποθεσία αποθήκευσης
Μοναδικό ID:

Ετικέτα:

Επιλογή αντικειμένων με
Label:

Αναγνώσεις:

Για να εμφανίσετε αυτή την Ανάγνωση, αφού έχει ήδη δημοσιευτεί σε έναν διακομιστή, χρησιμοποιήστε αυτό το URL:

 1. Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση του Prospect (είτε φορτώνει δεδομένα είτε όχι, κλπ.)
 2. Εάν επιλεγεί, οι οπτικοποιήσεις θα ενημερώνονται αυτόματα μόλις πραγματοποιήσετε μια αλλαγή σε Υπόμνημα
 3. Πιέστε για να ελαχιστοποιήσετε ή να μεγεθύνετε το παράθυρο Κειμένου
 4. Πιέστε σε αυτή την επιλογή εάν θέλετε όλα τα δεδομένα των αντικειμένων να εμφανιστούν στην Οπτικοποίηση δεξιά
 5. Πιέστε σε αυτή την επιλογή εάν θέλετε η Οπτικοποίηση στα δεξιά να δείχνει μόνο τα αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα στο κείμενο αριστερά
 6. Πιέστε σε αυτή την επιλογή εάν θέλετε η Οπτικοποίηση στα δεξιά να εμφανίζει μόνο αντικείμενα που έχουν επιλεγεί στο κείμενο αριστερά
 7. Πιέστε εδώ για να αφαιρέσετε τις Επισημάνσεις στην τρέχουσα Οπτικοποίηση
 8. Πιέστε εδώ για να δείτε ποιες Αναγνώσεις είναι διαθέσιμες για το τρέχον Βιβλίο
 9. Πιέστε εδώ για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητάς σας ως Ανάγνωση
 10. Πιέστε εδώ για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα σχόλια της τελευταίας Εκδοχής
 11. Πιέστε εδώ για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του Πίνακα Περιεχομένων και του παραθύρου της Ανάγνωσης
 12. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε το προηγούμενο τμήμα της λίστας Αναγνώσεων στο παράθυρο της Ανάγνωσης
 13. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε το επόμενο τμήμα της λίστας Αναγνώσεων στο παράθυρο της Ανάγνωσης
 14. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε ή να εφαρμόσετε Φίλτρα που επιλέγουν αντικείμενα στο παράθυρο Ανάγνωσης
 15. Πιέστε σε αυτό όταν πάλλεται, για να εμφανίσετε στο Παράθυρο προβολής Εγγραφών όλα τα αντικείμενα που έχετε επισημάνει
 16. Εμφανίζει το σχετικό μέγεθος κάθε τμήματος του Βιβλίου. Τα τμήματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή είναι πορτοκαλί. Τα τμήματα που δεν υπάρχουν στη λίστα Αναγνώσεων είναι γκρι
 17. Επιλέξτε ποια Οπτικοποίηση θέλετε να δείτε σε αυτή την Παρουσίαση
 18. Πιέστε εδώ για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το παράθυρο Υπομνήματος
 19. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες επιλογές διαμόρφωσης γι' αυτή την Οπτικοποίηση
 20. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε σημειώσεις που παρέχουν περισσότερες εξηγήσεις γι' αυτή την Οπτικοποίηση
 21. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε ή να εφαρμόσετε Φίλτρα που επιλέγουν αντικείμενα στην τρέχουσα Οπτικοποίηση
 22. Πιέστε σε αυτό όταν πάλλεται, για να εμφανίσετε στο Παράθυρο προβολής Εγγραφών όλα τα αντικείμενα που έχετε επισημάνει
 23. Εμφανίζει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισημανθεί. Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα με τα ονόματα των αντικειμένων.
 1. Πιέστε εδώ για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του Πίνακα Περιεχομένων και του παραθύρου της Ανάγνωσης
 2. Προσθέτει όλα τα πιθανά τμήματα στην τρέχουσα λίστα Αναγνώσεων ή τα αφαιρεί όλα από αυτήν
 3. Προσθέτει όλα τα πιθανά τμήματα στο παράθυρο της τρέχουσας Ανάγνωσης ή τα αφαιρεί όλα από αυτό
 4. Πιέστε για να εμφανίσετε ένα παράθυρο που επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση κειμένου. Στη λίστα των αποτελεσμάτων θα εμφανιστούν μόνο εκείνες οι Αναγνώσεις που περιέχουν το κείμενο που αναζητάτε
 5. Ο Πίνακας Περιεχομένων εμφανίζει όλα τα τμήματα του Βιβλίου. Πλαίσια επιλογής υποδηλώνουν ποια τμήματα υπάρχουν στη λίστα Αναγνώσεων. Όσα τμήματα είναι κίτρινα εμφανίζονται στο παράθυρο Ανάγνωσης