Κάστανος


Αλλαγή διευθυντή

«Ανακοινωθέν» των καθηγητών

Προσωρινή απόλυση

Ταξίδι στην Αυστραλία

Δάσκαλος στην Παρπαριά

Δάσκαλος στο Βίκι

Το Δ.Θ.Θ. στη Φλώρινα

Αναγορεύεται διδάκτορας

Διδασκαλείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη

Αρχιγένειο Διδασκαλείο Επιβατών

Διδασκαλείο Φλώρινας - διευθυντής

Διδασκαλείο Φλώρινας - υποδιευθυντής

Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καρπενησίου

Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς

Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης

Αρχιγένειο & Ζάππειο Παρθεναγωγείο

Το Διδασκαλείο Καστοριάς στη Φλώρινα

Το Διδασκαλείο Λαμίας στη Φλώρινα

Κοινωνική και πολιτιστική δράση

Επιστροφή στην Ελλάδα

Εθελοντής στους Βαλκανικούς

Γέννηση του Κάστανου

Μαθητής δημοτικού σχολείου

Μαθητής Γυμνασίου

Μαθητής Ελληνικού Σχολείου

Μετανάστης στην Αίγυπτο

Μετάθεση

«Το παλιό και το νέο σχολείο»

Περιοδικό «Σχολείο Εργασίας»

Σπουδές στην Ιένα

Σπουδές στο Βερολίνο

Συκοφαντική δυσφήμιση

Συνέδριο Διδασκαλείων

Θάνατος

Περιοδικό & Εφημερίδα

Έκδοση βιβλίου Η Απολογία του Σχολείου Εργασίας

Έκδοση βιβλίου Το Σχολείο Εργασίας

Υπότροφος

Δημιουργός και διαχειριστής του ιστότοπου αυτού είναι ο Γιάννης Κασκαμανίδης από τη Φλώρινα, που εργάζεται ως μέλος Ε.Δι.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της ίδιας πόλης.