| 1797
  • Μονόφυλλο του Ρήγα
    Ιστορία

    Μονόφυλλο του Ρήγα

    Παρατηρώ τη διαδραστική εικόνα με το Μονόφυλλο του Ρήγα, εντοπίζω και πιέζω στα ενεργά σημεία της, μελετώ τα σχετικά κείμενα και συνεχίζω με τη δραστηριότητα. Δραστηριότητα: Συντάσσω μια περιγραφή του

    176

Δημιουργός και διαχειριστής του ιστότοπου αυτού είναι ο Γιάννης Κασκαμανίδης από τη Φλώρινα, που εργάζεται ως μέλος Ε.Δι.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της ίδιας πόλης.