| 1797
  • Μονόφυλλο του Ρήγα
    Ιστορία

    Μονόφυλλο του Ρήγα

    Παρατηρώ τη διαδραστική εικόνα με το Μονόφυλλο του Ρήγα, εντοπίζω και πιέζω στα ενεργά σημεία της, μελετώ τα σχετικά κείμενα και συνεχίζω με τη δραστηριότητα. Δραστηριότητα: Συντάσσω μια περιγραφή του

    52