| ψηλότερο
  • Τα 10 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας
    Γεωγραφία

    Τα 10 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας

    Ο χάρτης με τα 10 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας δημιουργήθηκε με την ΕΛΛΑΚ online εφαρμογή StoryMap JS. Βασική προτεραιότητα της εφαρμογής είναι η αφήγηση ιστοριών (Storytelling) με γραμμικό, κατά βάση

    364