| οδωνυμικά
  • Οδωνυμικά της Φλώρινας
    Τοπική Ιστορία

    Οδωνυμικά της Φλώρινας

    Ο οδωνυμικός χάρτης της Φλώρινας δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες σχετικές με την ονοματοδοσία κάθε οδού της πόλης, να δείξει με ποιες θεματικές κατηγορίες της Ιστορίας, κυρίως, σχετίζονται τα ονόματα

    656