| Μονή
  • Ένα χειρόγραφο του 1346 από την Τραπεζούντα
    Ποντιακά

    Ένα χειρόγραφο του 1346 από την Τραπεζούντα

    Το χειρόγραφο προέρχεται από την Τραπεζούντα και βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου. Πρόκειται για ένα τυπικό εκκλησιαστικής ακολουθίας που ρυθμίζει την λειτουργία για ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος, από το μήνα Σεπτέμβριο

    932