| Μίλτος Κουντουράς
  • Σχολείο Εργασίας: αναχρονισμός ή καινοτομία;
    Παιδαγωγική

    Σχολείο Εργασίας: αναχρονισμός ή καινοτομία;

    Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο Μίλτος Κουντουράς: διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1927-1930, Αθήνα 1976 __________________________________________________________________________ Κείμενο που εκφωνήθηκε ως κεντρική ομιλία στην Ημερίδα Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό Σχολείο, η

    168