| Κωνσταντινούπολη
  • Τοπογραφικό Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης
    Ιστορία

    Τοπογραφικό Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης

    Ο τοπογραφικός χάρτης της Κωνσταντινούπολης απεικονίζει τοποθεσίες εκκλησιών, μοναστηριών, παλατιών, τις βασικές οδούς της πόλης, τις συνοικίες, τα λιμάνια και τα τείχη της πόλης. Όσα περιλαμβάνονται στο τοπογραφικό δεν υπήρχαν ταυτόχρονα

    2266