| κανονισμός
  • Κανονισμός λειτουργίας σχολείου
    Δημοτικό Σχολείο

    Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

    Ο κανονισμός λειτουργίας σχολείου είναι μια πρωτοβουλία του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας και συντάχθηκε με τη συνεισφορά του διδακτικού προσωπικού και των μελών του Επιστημονικού και Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.

    125