| Επετηρίς
  • «Ο νοικοκύρης δάσκαλος»
    Παιδαγωγική

    «Ο νοικοκύρης δάσκαλος»

    Το κείμενο του Π.Δ. Παναγόπουλου, επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης κατά τον Μεσοπόλεμο, με τίτλο «Ο νοικοκύρης δάσκαλος», δημοσιεύτηκε το 1932 στην Επετηρίδα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Ο Παναγόπουλος, μαζί με τον Σ.Γ. Τζουμελέα,

    81