| εδαφική επέκταση
  • Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας
    Ιστορία

    Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας

    Οι χάρτες αφορούν τη σταδιακή συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους από το 1832 μέχρι το 1947. Σύρετε τον  δρομέα στο κάτω μέρος του πλαισίου για να εμφανίσετε διαδοχικά τους χάρτες και

    750