| διδασκαλία
  • Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του
    Γεωγραφία

    Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του

    Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ τάξη Δειγματική διδασκαλία Η συγκεκριμένη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βεύης, τις δύο πρώτες ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Δίδαξαν

    612