| γάλλος
  • «Μικροεπαγγέλματα της Θεσσαλονίκης»
    Ιστορία

    «Μικροεπαγγέλματα της Θεσσαλονίκης»

    Η εφαρμογή διαθέτει δύο δραστηριότητες (αντιστοίχισης και διάκρισης – αντιστοίχισης) που αξιοποιούν τα επιστολικά δελτάρια του Jacques Touchet. Ο Touchet βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου,

    150