| Βεύη
  • Η στήλη του Αντίπατρου
    Ιστορία

    Η στήλη του Αντίπατρου

    Παρατηρώ την επιτύμβια στήλη, εντοπίζω και πιέζω στα ενεργά σημεία της για να μελετήσω τα σχετικά κείμενα και συνεχίζω με τη δραστηριότητα. Δραστηριότητα: Γράφω το κείμενό μου, εξάγω ή αντιγράφω

    103