| Ανταλλαγή πληθυσμών
  • Δυο φορές ξένος
    Ιστορία

    Δυο φορές ξένος

    Τι είναι το Δύο Φορές Ξένος;  Το «Δύο Φορές Ξένος» είναι ένα cross-media project με θέμα τις μεγαλύτερες υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών του 20ου αιώνα, όταν εκατομύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν

    110