| ανάγνωση
  • Τροχοί ανάγνωσης
    Γλώσσα

    Τροχοί ανάγνωσης

    Οι τροχοί ανάγνωσης είναι ένα πολυχρησιμοποιημένο και διδακτικά ωφέλιμο εργαλείο, τόσο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στην πρώτη τάξη, όσο και για την ενισχυτική διδασκαλία σε περιπτώσεις αναγνωστικών δυσκολιών. Κατεβάστε

    441