|  | 

Λογισμικό ΕΛΛΑΚ

Διαδραστική Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Το παράδειγμα της PhET

Τι είναι το PhET (Physics Education Technology); Πρόκειται για ένα project του Πανεπιστημίου του Κολοράντο που αφορά στη δημιουργία διαδραστικών προσομοιώσεων για μια ποικιλία γνωστικών αντικειμένων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Προσομοιώσεις, 97 τον αριθμό, και ιστότοπος έχουν ήδη μεταφραστεί στα ελληνικά. Πρόκειται για Ε.Λ./Λ.Α.Κ., αφού ο πηγαίος κώδικας και τα εκτελέσιμα του έργου (αρχεία *.jar, *.jnlp και *.swf ) είναι αδειοδοτημένα με την Creative Commons Attribution 3.0 και την Creative Commons – GNU GPL.

Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά

Το PhET διεξάγει έρευνα τόσο για τη σχεδίαση, όσο και για τη χρήση των διαδραστικών προσομοιώσεων, προκειμένου να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Η έρευνα αφορά: α) τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι μαθητές, β) συνεντεύξεις με χρήστες των προσομοιώσεων, γ) τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα εργαλεία αυτά αποτελεσματικά για τη μάθηση, δ) τους τρόπους αλληλεπίδρασης προσομοιώσεων και μαθητών και τις επιδράσεις της διαδικασίας αυτής και ε) το πότε, πώς και γιατί αυτά τα εργαλεία είναι αποτελεσματικά σε μια ποικιλία μαθησιακών περιβαλλόντων. Με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα χρήσιμων ερευνητικών δεδομένων η οποία αξιοποιείται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας προσομοίωσης, ενώ ταυτόχρονα η βάση μετασχηματίζεται ώστε να συμπεριλαμβάνει και νέα δεδομένα.

Σκοπός του έργου είναι οι μαθητές να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων της πραγματικής ζωής και της υποκείμενης σε αυτά επιστημονικής γνώσης και να εμβαθύνουν στον φυσικό κόσμο. Προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην οπτική κατανόηση εννοιών, οι προσομοιώσεις του PhET απεικονίζουν, ό,τι είναι αόρατο, με γραφικό τρόπο και διαισθητικά εργαλεία ελέγχου. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενθάρρυνση για ποιοτική εξερεύνηση, οι προσομοιώσεις διαθέτουν όργανα μετρήσεων όπως χάρακες, χρονόμετρα, βολτόμετρα και θερμόμετρα. Καθώς ο χρήστης χειρίζεται αυτά τα διαδραστικά εργαλεία βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών του και μια ποικιλία διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης των δεδομένων (κίνηση των αντικειμένων, γραφήματα, πίνακες, κλπ.). (Διαβάστε περισσότερα παρακάτω…)

Άρθρο από το περιοδικό Linux Inside, τεύχος 1

phet

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις

Δημιουργός και διαχειριστής του ιστότοπου αυτού είναι ο Γιάννης Κασκαμανίδης από τη Φλώρινα, που εργάζεται ως μέλος Ε.Δι.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της ίδιας πόλης.