|  | 

Διευθυντές & Προϊσταμένοι

Επιμόρφωση στη διδακτική αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα

Για τις ανάγκες επιμορφωτικού σεμιναρίου σε διευθυντές και προϊστάμενους σχολείων εκπονήθηκε και αξιοποιήθηκε το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

  • Εισαγωγική παρουσίαση για τους διαδραστικούς πίνακες.
  • Διαδικτυακές παραπομπές σε εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό.
  • Θεωρητικό πλαίσιο χρήσης διαδραστικών πινάκων.
  • Σενάρια χρήσης διαδραστικών πινάκων.
  • Αξιοποίηση για ΠΕ 60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (4 αρχεία)

Λήψη υλικού

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις

Δημιουργός και διαχειριστής του ιστότοπου αυτού είναι ο Γιάννης Κασκαμανίδης από τη Φλώρινα, που εργάζεται ως μέλος Ε.Δι.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της ίδιας πόλης.