|  | 

Ιστορία

Μονόφυλλο του Ρήγα

Παρατηρώ τη διαδραστική εικόνα με το Μονόφυλλο του Ρήγα, εντοπίζω και πιέζω στα ενεργά σημεία της, μελετώ τα σχετικά κείμενα και συνεχίζω με τη δραστηριότητα.

Δραστηριότητα: Συντάσσω μια περιγραφή του Μονόφυλλου του Ρήγα. Γράφω το κείμενό μου, εξάγω ή αντιγράφω το αποτέλεσμα σε αρχείο και το στέλνω στον δάσκαλο/τη δασκάλα μου.

 


 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις