|  | 

Τοπική Ιστορία

Φλώρινα 1912: Τεκμήρια & Μνημεία της Απελευθέρωσης

 Ο τιμοκατάλογος δημιουργήθηκε με βάση αποσπάσματα από γράμμα του Δημητρίου Δάρα, βλ. Τρίχα Λύντια, (επιμ.), 1993, Ημερολόγια και γράμματα από το μέτωπο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913, Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α., σ. 232-233. Κάντε λήψη του αρχείου από εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Χάρτης της Φλώρινας με τις οδούς και τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στην Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς το 1912. Κάντε λήψη του αρχείου από εδώ.    

 

 

 

 

 

 

 


ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις