|  | 

Ιστορία

Χρονογραμμές για το μάθημα της Ιστορίας της Ε΄ τάξης

Οι χρονογραμμές δημιουργήθηκαν με βάση το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Ε’ τάξης «Στα βυζαντινά χρόνια». Κάθε χρονογραμμή προσφέρει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και διερεύνησης του γνωστικού περιεχομένου. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους είναι Ε.Λ./Λ.Α.Κ.

 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις