|  |  | 

Διαδικτυακές εφαρμογές Ιστορία

Περίοδοι ελληνικής ιστορίας

Οι δύο εφαρμογές αναπτύχθηκαν με σκοπό την ενασχόληση του χρήστη με την περιοδολόγηση της ελληνικής ιστορίας και την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Μέσω των διαδραστικών δραστηριοτήτων και με διαφορετικούς τρόπους:

  • ο χρήστης συγκροτεί το συνεχές των ιστορικών περιόδων και αντιστοιχίζει τις περιόδους με τον θεσμοθετημένο χρόνο (χρονολογίες),
  • ανασυγκροτεί το ιστορικό συνεχές με βάση την αποκτημένη γνώση.

 

Περιηγηθείτε:

 


 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις